نقدینگی 1211 هزار میلیارد تومان شد

13:21 - 1400/01/25
 حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه سال گذشته به 1211 هزار و 90 میلیارد تومان رسید.

طبق محاسبه‌های بانک مرکزی این رقم نسبت به بهمن ماه سال 94 به میزان 24.1 درصد و در 11 ماهه پارسال 19.1 درصد رشد داشته است. از مجموع کل نقدینگی سهم شبه پول از کل نقدینگی 1058 هزار و 830 میلیارد تومان، سهم پول 152 هزار و 260 میلیارد تومان است. میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در بهمن‌ماه سال گذشته 32 هزار و 170 میلیارد تومان بوده است. در روند رشد نقدینگی از آبان ماه 95 کاهشی شد به طوری که از رشد 28.5 درصد در مهر به 24.1 درصد در بهمن ماه رسیده است.