گروه رایانه در صدر معاملات

13:21 - 1400/01/25
با عبور از میانه‌های بازار و در حالی که به ساعت پایانی معاملات نزدیک می‌شویم، مسیر صعودی نمادهای این گروه با رشد بیش از 3 درصدی شاخص گروه در معاملات امروز قابل رصد است. به این ترتیب تا اینجای معاملات این گروه در صدر سودآورترین گروه بازار سرمایه قرار می‌گیرد.
گروه رایانه در صدر معاملات

رشد نمادهای این گروه در معاملات امروز نیز قابل مشاهده است. از این جمله می‌توان به صف خرید در «مفاخر»، «مداران»، «مرقام» و «رانفور» اشاره کرد که در این میان صف خرید بیش از 7 میلیونی در «مفاخر»، این نماد را با پرتقاضاترین نماد گروه تبدیل کرده است. این در حالیست که در این نماد عرضه نزدییک به 5 میلیونی حقوقی‌ها را نیز شاهد هستیم. شاخص این گروه نیز با رشد بالاتر از 3 درصدی، به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد تا از اواسط اسفند تا کنون، به رشد 13 درصدی برسد (قرار گرفتن در سطح 9730 واحدی). به این ترتیب سقف تاریخی شاخص گروه (9400 واحدی) نیز در معاملات امروز شکسته شد.

تقلای «آپ» در سطح 2000 تومانی

معاملات در «آپ» در حالی با رشد قیمت بیش از 2 درصدی در این نماد دنبال می‌شود که این موضوع به قرار گرفتن قیمت سهم در 1970 تومان منجر شده است. به این ترتیب با این معاملات، «آپ» دوباره به سطح مقاومتی 2000 تومانی نزدیک می‌شود که پیش‌تر شاهد از دست رفت تقاضا در این محدوده بودیم. در معاملات امروز نیز سطوح قیمتی 1990 تومانی که در شروع داد و ستدها قابل رویت بود، چندان پایدار نماند. این توضیحات به ریسک بالای خریداران در این سطوح قیمتی اشاره دارد.

ادامه موج 95 در «مرقام»

معاملات در این نماد نیز با رشد قیمت سهم و افزایش تقاضا دنبال می‌شود تا جایی که صف خریدی در مرز یک میلیون سهمی را (تا اینجای معاملات) در «مرقام» مشاهده می‌کنیم. به این ترتیب پس از چند روز وقفه در حرکت صعودی در این نماد، شاهد ادامه موج تقاضا در معاملات «مرقام» هستیم که از روز گذشته آغاز شد. این موج که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد با آغاز حرکت صعودی این نماد در معاملات «مرقام» قابل رصد است. حرکت صعودی که پس از نزول قیمت سهم در «مرقام» شکل گرفته که این تناوب رفتار در ماه‌های اخیر در این نماد مشاهده شد.

رشد «رتاپ» برای رسیدن به P/E گروه

معاملات در این نماد نیز در ادامه تقاضای این روزهای آن دنبال می‌شود که به رشد قیمتی در مرز 2 درصدی در آن منجر شده است. این افزایش قیمت نیز در حالی قابل رصد است که عرضه بیش از 8 میلیون سهمی حقوقی‌ها، بیش از 70 درصد حجم معاملات را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب در 4 روز کاری اخیر در این نماد رشد 15 درصدی را شاهد هستیم. در کنار نزدیکی قیمت‌ها به سطوح حمایتی، عامل رشد قیمت سهم به منابع درآمدی و بهبود سودآوری شرکت برمی‌گردد. رشد درآمدهای عملیاتی شرکت تجارت الکرتونیک پارسیان که به تعدیل مثبت آن نیز منجر شد، به بهبود شرایط سودآوری آن اشاره دارد. با این توضیح که پی بر ای 7 را در این گروه می‌توان مشاهده کرد، رشد قیمت سهم به همگرایی P/E این نماد به سمت P/E گروه اشاره دارد (پی بر ای در محدوده 6.5 برای «رتاپ»).

چرخش سنتی بازار به سمت «رانفور»

در این نماد نیز رشد قیمت‌ها را به دنبال افزایش تقاضا می‌توان رویت کرد. پس از اینکه فضای مناسبی در این گروه ایجاد شد که عرضه اولیه «به پرداخت» نیز در آن کاملا موثر بوده است، رشد قیمت در عمده نمادها (که پیش‌تر نیز اشاره شد) قابل رویت بود. اما در این میان به نوعی می‌توان گفت «رانفور» از قافله عقب مانده بود. به این ترتیب به نظر می‌رسد نقدینگی در این گروه با چرخش محسوسی به نمادهای دیگری نقل مکان کرده است که «رانفور» از این جمله است. این نماد رشدی 5 درصدی را در معاملات امروز تجربه می‌کند. این در حالیست که بیش از 90 درصد حجم معاملات فروش را حقوقی‌ها در این سهم بر دوش دارند. اما با توجه به اینکه شناوری سهام در «رانفور» پایین بوده و تمایل به فروش نیز کم است، لذا با جابجایی حجم نسبتا کمی از سهام شرکت نیز می‌توان به سرعت صف خرید را در آن رویت کرد. بررسی سابقه معاملاتی در این نماد نیز به بازدهی مناسب آن اشاره دارد. بازدهی قیمتی در «رانفور» در بازه تقریبا 9 ماهه در مرز 20 درصدی قرار دارد. در تحلیل‌های بعدی به طور دقیق‌تر به بازدهی در این نماد اشاره خواهد شد.