برآوردی از مسیر«هرمز» در 96

12:26 - 1400/01/25
شرکت فولاد هرمزگان در گزارش نخستین پیش‌بینی سال 96، میزان EPS خود را از زیان 83 ریالی به سود 82 ریالی رساند. برآوردها از صورت‌های مالی اولین پیشبینی این شرکت در سال آینده حاکی از این موضوع است که این شرکت توانایی ساخت سود بیش از پیشبینی‌های کنونی را دارا است.
برآوردی از مسیر«هرمز» در 96

افزایش 22 درصدی میزان فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات مهمترین دلیل این رویداد است که درآمدهای شرکت را به بیش از هزار و 900 میلیارد تومان رسانده است. این موضوع به رشد بیش از 2000 درصدی سود ناخالص «هرمز» منجر شده است. همچنین خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی شرکت نیز از زیان بیش از 8 میلیارد تومانی در سال 95 به سود 60 میلیارد تومانی در گزارش فعلی تغییر یافته است. این موضوع به پیشبینی فروش 68 میلیارد تومانی ضایعات در سال آینده مرتبط است (فولاد هرمزگان در سال گذشته تنها 5 میلیارد تومان درآمد از این ناحیه ثبت کرده است که این درآمد برای سال مالی آتی به بیش از 68 میلیارد تومان رسیده است). در سال مالی آتی مجموع این عوامل «هرمز» را از زیان 125 میلیارد تومانی در سال 95 به سود خالص 123 میلیارد تومانی رسانده است.

با فروش بیش از 470 میلیارد تومان اسلب در بازار داخلی (معادل با 25 درصد کل درآمدها) و همچنین صادرات بیش از هزار و 400 میلیارد تومان از این محصول (75 درصد کل درآمدها)، تمامی منابع درآمدی شرکت به فروش این محصول بازمی‌گردد.

با توجه به عملکرد شرکت در 9 ماهه نخست سال 95، میانگین نرخ فروش اسلب داخلی در محدوده 1260 تومان و نرخ فروش اسلب صادراتی در مرز 1045 تومان در هر کیلو بوده است. در مقایسه با اطلاعات پیش‌بینی 96، افزایش 7 درصدی نرخ فروش اسلب در بازار داخلی و رشد 30 درصدی نرخ فروش صادراتی این محصول در سال آتی دیده می‌شود.

           برآوردی از مسیر«هرمز» در 9612

با توجه به جدول فوق که از صورت‌های مالی شرکت و آخرین پیش‌بینی سال 95 استخراج شده، شرکت میانگین نرخ‌های فروش در سه ماهه پایانی سال را بسیار بالا در نظر گرفته است. این موضوع در حالیست که قیمت فروش این محصول در بورس کالا در پایان دی در محدوده 1630 تومانی قرار دارد. موضوعی که با توجه به میانگین نرخ دلار در دی (میانگین 3970 تومانی) و نرخ‌های کنونی این ارز (در محدوده پایین‌تر از 3800 تومان)، می‌تواند مانع از تحقق درآمدهای این شرکت شود. از سوی دیگر اما اخبار مثبت از بازار جهانی فولاد و سنگ آهن وجود دارد که می‌تواند در رشد قیمت فولاد در بازار داخلی اثرگذار باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از 90 درصد از بهای تمام‌شده اسلب تولیدی به خرید ماده اولیه، «گندله» برمی‌گردد. نسبت گندله مصرفی به تولید اسلب در جدول زیر آمده است:

این نسبت به برآورد منظقی تولید اسلب از گندله مصرفی در سال 96 اشاره دارد.

             برآوردی از مسیر«هرمز» در 964

پتانسیل «هرمز» در ساخت سود 20 تومانی

آخرین نرخ فروش محصولات «هرمز» در بورس کالا به 28 دی بازمی‌گردد که هر کیلو تختال این شرکت معادل 1630 تومان فروخته شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد توانایی سودآوری «هرمز» در سال آینده بیش از برآورد کنونی مدیران شرکت باشد. در این خصوص سربار تولیدی شرکت برای سال آینده نسبت به آخرین پیشیبینی سال 95 رشد 20 درصدی را نشان می‌دهد که حدود 48 درصد از بهای تمام‌شده کالا را به خود اختصاص داده است. برآورد رشد کنونی هزینه‌ها منطقی است.

در این شرایط با در نظر گرفتن نرخ 1500 تومان برای فروش هر کیلو اسلب «هرمز» می‌توان انتظار رشد سود هر سهم به بیش از 21 تومان را داشت. در قسمت بهای خرید گندله با توجه به این موضوع که نرخ خرید این ماده اولیه با نرخ فروش پیشبینی اسلب هماهنگ است (1500 تومان) از رشد نرخ گندله خودداری شده است.  البته باید به این موضوع توجه داشت که سایر درآمدهای عملیاتی در این شرکت بخش قابل توجهی از سود را به خود اختصاص داده است که عدم تحقق این درآمد می‌تواند مانع از تحقق سود کنونی شرکت شود.