یکه‌تازی متانولی‌ها ادامه دارد؟

12:24 - 1400/01/25
پتروشیمی‌های متانول‌ساز طی روزهای گذشته پیشبینی درآمد هر سهم خود را روی «کدال» قرار دادند. بازار متانول جهانی از اوایل پاییز با جهش‌های متوالی قیمت مواجه شد. این در حالی بود که قیمت متانول پیش از این تا سطح سر به سر تولید افت کرده بود. این موضوع رشدهای متوالی سودآوری پتروشیمی‌های متانولی بورس تهران را به دنبال داشت. با این حال این شرکت‌ها به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت بازار جهانی در سال‌های اخیر و هراس دوباره از ریزش قیمت‌ها پیشبینی‌های سال آینده را کاملا محتاطانه به بازار ارائه داده‌اند. در ادامه میزان سودآوری مورد انتظار این شرکت‌ها به صورت خلاصه آورده شده است.
یکه‌تازی متانولی‌ها ادامه دارد؟

متانولی‌های بورس و فرابورس به صورت دسته‌جمعی با تعدیل مثبت سود هر سهم خود را به بازار ارائه دادند. در این خصوص اولین پیشبینی این شرکت‌ها در ادامه آورده شده است.

                            یکه‌تازی متانولی‌ها ادامه دارد؟19

با این حال میزان سودآوری مورد انتظار این شرکت‌ها با توجه به نرخ‌های کنونی متانول محافظه‌کارانه بوده است. علاوه بر متانول سایر محصولات فرعی مانند پروپان، بوتان و پنتان پتروشیمی خارک نیز از قیمت‌های کنونی بسیار پایین‌تر است. بر این اساس «دنیای بورس» با نگاهی اجمالی و با فرض سایر سرفصل‌های  صورت‌های مالی این شرکت‌ها اثر تغییرات بخش درآمدی این شرکت‌ها را بررسی کرده است. در این میان یکی از موارد مهم این شرکت‌ها خوراک گازی است که رشد آن نیز می‌تواند بر سودآوری شرکت‌های بورسی اثرگذار باشد.

                       یکه‌تازی متانولی‌ها ادامه دارد؟18

بر این اساس نسبت قیمت به درآمد این شرکت‌ها با مفروضات انجام‌شده برای «زاگرس»، «شخارک» و «شفن» با قیمت‌های کنونی به ترتیب معادل 3.2، 4.6 و 4.8 خواهد بود. لازم به ذکر است که نمادهای مزبور در شرایط کنونی با توجه به تعدیل درآمد هر سهم متوقف هستند، پیش از این «دنیای بورس» به انتظار برای جهش سودآوری این شرکت‌ها اشاره کرده بود. پیشبینی‌های پیشین «دنیای بورس» را برای «شخارک»، «شفن».