مهمترین گزارش‌های اقتصادی در هفته پیش‌رو

12:17 - 1400/01/25

مهمترین گزارش‌های اقتصادی در هفته پیش رو بدین شرح خواهند بود:

دوشنبه 25 بهمن

گزارش ماهانه تولید نفت خام اوپک

شاخص قیمت مصرف‌کننده چین در ماه ژانویه

شاخص قیمت تولیدکننده چین در ماه ژانویه

تولیدات صنعتی ژاپن در ماه دسامبر

سه شنبه 26 بهمن

شاخص قیمت مصرف‌کننده آلمان در ماه ژانویه

تولید ناخالص داخلی آلمان در فصل پایانی سال 2016

تولید ناخالص داخلی ایتالیا در فصل پایانی سال 2016

شاخص قیمت مصرف‌کننده بریتانیا در ماه ژانویه

شاخص قیمت مسکن بریتانیا در ماه ژانویه

شاخص قیمت تولیدکننده بریتانیا در ماه ژانویه

تولید ناخاصل داخلی اتحادیه اروپا در فصل پایانی سال 2016

تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا در ماه دسامبر

شاخص قیمت تولید‌کننده ایالات متحده در ماه ژانویه

چهارشنبه 27 بهمن

شاخص قیمت مصرف‌کننده اسپانیا در ماه ژانویه

نرخ بیکاری بریتانیا در ماه دسامبر

شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده در ماه ژانویه

تولیدات صنعتی ایالات متحده در ماه ژانویه

ذخایر نفت ایالات متحده

پنج شنبه 28 بهمن

نرخ بیکاری فرانسه در فصل پایانی سال 2016

میزان درخواست استفاده از بیمه بیکاری در ایالات متحده

جمعه 29 بهمن

سطح خرده فروشی بریتایا در ماه ژانویه

تراز حساب جاری اتحادیه اروپا در ماه دسامبر