دماسنج بازار

عرضه‌ها سد راه خودرویی‌ها؟

12:12 - 1400/01/25
در شرایطی که معاملات در این گروه با رشد شارپی در آغاز معاملات همراه بوده، فشار فروش بالا در نمادهای این گروه مانع از تداوم رشد قیمت‌ها شده است.

پس از هیجانات اولیه در نمادهای خودرویی، شاهد برگشت رفتار سهام‌داران در نمادهای این گروه هستیم. گروهی که در آن شاهد تقابل هیجانات از یک سو و عرضه‌های بالا از سوی دیگر هستیم.

در این گروه «خساپا» که با رشدی در مرز 5 درصدی به استقبال بازار رفته بود، به دنبال افزایش حجم عرضه (فروش بالا) و عدم حمایت حوققی‌ها با افت قیمت به مرز 125 تومانی رسیده است. فروش بیش از 12 میلیونی این سهام‌داران بیش از 30 درصد معاملات را به خود اختصاص داده است. این موضوع در سایر نمادها به گونه‌ای شدیدتر قابل رویت است

در نماد «خزامیا» پس از رشد بیش از 3 درصدی، فشار فروش بالا از سوی حقیقی‌ها (95 درصد فروش تا این لحظه از این ناحیه رقم خورده است) تعادل قیمتی را برای آن به همراه داشته است. «خگستر» نیز که به مانند سایر نمادها مسیر صعودی را در ابتدای معاملات طی کرده بود، با فروش یک‌جانبه سهام‌داران حقیقی خود به نزول بیش از یک درصدی رسیده است. همچنین «خودرو» نیز این رویداد را پس از رشدی در مرز 3 درصدی به خود می‌بیند. در حال حاضر در این نماد خودرویی تعادل نسبی قیمت دیده می‌شود. حجم نسبتا پایین معاملات نیز گویای ذهنیت نگران فعالین بازار سرمایه نسبت به نمادهای این گروه است.

در ادامه باید دید این فعل و انفعالات آیا نهایتا رشد قیمت سهم را به دنبال خواهد داشت (به دنبال رفتار هیجانی ابتدای بازار) یا شرایط فعلی در این گروه به قوت خود باقی خواهد ماند.