دماسنج بازار

صف خرید در خودرویی‌ها

12:04 - 1400/01/25
در حالی که روز گذشته شاهد افزایش تقاضا در نمادهای این گروه (پس از نزول قیمت چند روزه آن‌ها) بودیم، معاملات روز جاری در این گروه در ادامه گارد صعودی به انجام رسیده تا جهش قیمت نمادهای آن را ملاحظه کنیم.
صف خرید در خودرویی‌ها

در معاملات روز جاری و از همان شروع بازار، شاهد رشد قیمت نمادهای این گروه بودیم. «خساپا» به عنوان لیدر امروز این گروه مطرح بوده که رشد قیمت شارپ این نماد با گذشت نیم ساعت از آغاز معاملات به وقوع پیوست. همچنین این رویداد در نمادهای دیگری مانند «خودرو»، «خرامیا» و «خپارس» نیز قابل شناسایی است. به دنبال رشد قیمت مذکور در نمادهای گفته شده، شاهد افزایش تقاضا در سایر نمادهای این گروه هستیم؛ به طوری که تا میانه‌‌های بازار، رشد نزدیک به 4 درصدی شاخص این گروه را می‌توان مشاهده کرد. این موضوع به گونه‌ی قابل توجهی بر حجم بالای عرضه‌ها غلبه کرده است تا حجم بالای معاملات نیز در کنار رشد قیمت اشاره شده قرار گیرد. در میانه‌های بازار، این گروه نقدینگی در مرز 40 میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده تا با فاصله معناداری در صدر گروه‌های بازار قرار گیرد (رشد قیمت بالا در کنار حجم بالای معاملات).

این اتفاق از دید دیگری قابل بازبینیست و آن توجه به رفتار سهام‌داران حقوقی در نمادهای لیدر گروه است. در نماد ایران خودرو رشد قیمت سهم در کنار فروش بالای حقوقی‌ها رقم خورده است (فروش 12 میلیونی در کنار خرید کمتر از 6 نیلیونی این سهام‌داران). این موضوع در «خساپا» به گونه‌ای کاملا شدیدتر قابل رصد است. در این نماد فروش بسیار سنگین حقوقی‌ها با عرضه بیش از 85 میلیون سهم قابل مشاهده است که در سمت مقابل، خریدی تنها در مرز 12 میلیونی از این سهام‌داران دیده می‌شود.

با رسیدن به میانه‌های بازار صف‌های خرید بیش از 100 میلیونی در «خساپا»، بیش از 15 میلیونی در «خزامیا»، بیش از 12 میلیونی در «خپارس»، بیش از 5 میلیونی در «خودرو»، نزدیک به 3 میلیونی در «خکاوه» و حدودا یک میلیونی در «خاذین» قابل رصد است. باید اشاره کرد عمده نمادهای گروه با رشد حداکثری در حال نزدیک شدن به صف خرید هستند.