بررسی اجمالی "غگلپا"

11:59 - 1400/01/25
شرکت پگاه گلپایگان با نماد "غگلپا" در بازه قیمتی 900-990 تومان با سهمیه هر کد آنلاین 300 سهم عرضه خواهد شد. این شرکت در زمینه تولید انواع محصولات لبنی فعالیت می‌کند. پنیر با سهم ریالی فروش 71 درصدی به عنوان اصلی‌ترین محصول شرکت شناخته می‌شود. پگاه گلپایگان در سال‌های 91-94 به ترتیب 4.8، 3.7، 5 و 11.6 میلیارد تومان سود خالص ساخته است و سود برآوردی آن در سال 95، 16.1 میلیارد تومان است.
بررسی اجمالی "غگلپا"

شرکت پگاه گلپایگان درنخستین پیش‌بینی عملکرد سال 95، سود 11.6 میلیارد تومانی را برآورد کرده است که با توجه به افزایش حاشیه سود شرکت از 18 درصد به 21 درصد، با تحقق 13.5 میلیارد تومان سود ناخالص در طول 9 ماه، این میزان سود برآوردی در حال حاضر به رقم 16.1 میلیارد تومان رسیده‌است. براین اساس شرکت پگاه گلپایگان سود پیش‌بینی شده 134 تومانی برای هر سهم را تا پایان سال 95 در نظر گرفته‌است. نکته مهم در صورت‌های مالی ارسالی به نرخ خرید شیر خام مربوط است. براساس گزارش‌‌های موجود، این شرکت از ابتدای سال تاکنون شیر خام خود را با نرخ 1125 تومان به ازای هر کیلو خریداری کرده‌است. اما پیش‌بینی نرخ خرید 12ماهه شیر خام شرکت در قیمت‌ 1190 تومان به ازای هر کیلو است. با این تفاسیر پگاه گلپایگان انتظار خرید اصلی‌ترین ماده اولیه خود را در قیمت 1396 تومان (افزایش 24 درصدی) را در 3 ماه پایانی سال دارد که جهشی غیرمنطقی به نظر می‌رسد. در جلسه معارفه شرکت سیستم تعیین قیمت توسط عرضه و تقاضای بازار به عنوان پاسخ این افزایش نرخ خرید چشم‌گیر، مطرح شد. ثبات نرخ و پوشش فروش در محصولات تاثیرگذار، فروش پیش‌بینی شده شرکت را منطقی نشان می‌دهد. تنها نرخ فروش شیر در این میان مورد تردید است که با توجه به سهم ناچیز آن در سبد فروش، تاثیر آن بر معادلات کلی شرکت بسیار کمرنگ و قابل اغماض است. اگر قیمت خرید شیر خام این شرکت را تا پایان سال میانگین 1150 تومان در نظر بگیریم، با توجه به ثابت ماندن تمامی مفروضات آخرین پیش‌بینی شرکت، سود هر سهم "غگلپا" به 158 تومان افزایش خواهد یافت. در حال حاضر نسبت P/E میانگین خانواده پگاه در بازار سرمایه 14.32 است که در این میان اگر P/E پگاه آذرباجان غربی را به عنوان یک داده پرت با توجه به تاثیرگذاری بالای آن حذف کنیم، به نسبت P/E=11.32  برای این شرکت‌ها خواهیم رسید. با تمام این تفاسیر قیمت عرضه اولیه این شرکت برای کسب یک بازدهی خوب در کوتاه مدت مناسب ارزیابی می‌شود.