دماسنج بازار

«شلیا» قیمت خورد

11:43 - 1400/01/25
با اعلام ناظر بازار مبنی بر اینکه نماد معاملاتي شرکت مواد ويژه ليا، «شليا1»، پس از ارائه اطلاعات پيش‌بيني درآمد سال مالي 1396، با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد، امروز دوشنبه آماده انجام معامله است، به فرآیند کشف قیمت رسید.
«شلیا» قیمت خورد

 در ابتدای این فرآیند بهترین سفارش‌های فروش در قیمت 1200 تومان و بهترین قیمت خرید در مرز 900 تومان مشاهده شد که با گذشت زمان قیمت فروش در قیمت 1000 تومانی و قیمت خرید به 9056 ریال رسید. در حال حاضر قیمت خرید و فروش در هزار و 20 تومان قابل رویت است.

با گذر از قیمت مذکور، در حال حاضر قیمت 1000 تومانی را در دوطرف عرضه و تقاضا در این نماد مشاهده می‌کنیم. به نظر می‌رسد این نماد به قیمت بازگشایی نزدیک شده است.

سرانجام این نماد با قیمت گفته شده هزار تومانی به معاملات بازار بازگشت. با این موضوع رشد 10 درصدی قیمت این سهم را در بازگشت به معاملات مشاهده کردیم.

گفتنیست «شلیا» پس از تعدیل مثبت بیش از 80 درصدی با قیمت مذکور به معاملات بازگشته است.