دماسنج بازار

روند برگشتی در گروه خودرو

11:39 - 1400/01/25

این گروه که در روز گذشته با افت نزدیک به 3 درصدی شاخص گروه خود به انتهای معاملات بازار رسیدند، در روز جاری روند معکوسی را در پیش گرفته به طوری که «خساپا» با رشد حداکثری خود و با حمایت 10 میلیونی حقوقی‌های خود، به صف خرید 4 میلیونی رسیده است. در این نماد معاملات بیش از 23 میلیون سهم با ارزش 2.5 میلیارد تومان دنبال می‌شود. «خودرو» نیز با قرار گرفتن در روند صعودی که از ابتدای معاملت بازار آن را آغاز کرده است، رشد نزدیک به 3 درصدی را پشت سر گذاشت. این رویداد با بلوک معاملاتی نزدیک به 6 میلیونی حقوقی‌ها در سهم قابل رصد است. «خفناور» نیز با تکمیل صعود خود به رشد 5 درصدی دست یافته است. در حالی که تقریبا تمامی نمادهای این گروه با رشد قیمتی رو به رو هستند، افت قیمت نماد تازه بازگشته به بازار یعنی «خکاوه» در مرز یک درصدی مشاهده می‌شود.