پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 22 آذر 99

15:08 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 22 آذر 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ونچر 159,500 154,000 13.93
مدیر 13,193 13,349 8.71
خدیزل 55,659 55,659 5.00
غویتا 50,437 50,437 5.00
دکپسول 45,931 45,931 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حسینا 89,624 86,700 5.28
بپیوند 32,766 31,770 5.16
قچار 63,376 62,883 4.25
دتولید 36,012 35,606 3.91
میهن 6,943 6,857 3.80

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
دی 52,879 4.35 4.448 هزار میلیارد
وسپهر 12,513 3.90 2.715 هزار میلیارد
بپیوند 32,766 5.16 1.965 هزار میلیارد
اعتماد 33,782 0.15 1.86 هزار میلیارد
ذوب 5,903 4.96 1.546 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
زاگرس 194,730 4.92 535.636 میلیارد
ذوب 5,903 4.96 380.09 میلیارد
آریا 190,641 4.77 345.383 میلیارد
میدکو 27,685 3.84 169.928 میلیارد
ودی 31,612 3.23 165.607 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 33,782 0.15 1.016 هزار میلیارد
وعسکر 16,244 3.15 361.616 میلیارد
فرابورس 64,450 4.15 240.527 میلیارد
سمگا 29,821 5.00 149.909 میلیارد
گویان 13,071 0.50 128.378 میلیارد