پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 15 آذر 99

15:06 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 15 آذر 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
البرز 5,170 5,090 27.03
زمگسا 46,250 46,350 9.75
قصفها 234,430 236,350 9.10
غبهنوش 90,510 93,150 6.87
خگستر 4,620 4,620 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
لپارس 142,670 142,040 4.57
کفپارس 8,010 7,970 4.42
کترام 37,490 37,260 4.41
تکشا 59,570 59,100 4.18
سنیر 89,940 89,050 4.04

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
خودرو 4,110 3.01 8.165 هزار میلیارد
پالایش 105,990 0.17 6.704 هزار میلیارد
شستا 29,190 0.41 6.105 هزار میلیارد
دارا یکم 197,510 1.78 5.128 هزار میلیارد
وتجارت 3,940 1.03 4.909 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 14,280 2.59 2,610.14
کگل 20,730 3.75 1,409.66
کچاد 21,540 3.91 1,135.68
خودرو 4,110 3.01 914.48
رمپنا 19,980 4.61 889.25

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,166 0.06
صنوین 103,360 0.42
فیروزه 183,070 1.08
شتران 14,400 2.44 682.09
شپنا 18,380 1.71 614.39

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
خودرو 4,110 3.01 1.039 هزار میلیارد
خبهمن 29,450 4.77 918.575 میلیارد
وپارس 4,570 2.93 594.784 میلیارد
البرز 5,170 27.03 417.879 میلیارد
قصفها 234,430 9.10 402.236 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کمند 10,166 0.12 685.333 میلیارد
شستا 29,190 0.41 524.129 میلیارد
تایرا 29,590 3.83 288.755 میلیارد
شبندر 29,510 2.25 287.814 میلیارد
وپاسار 11,720 0.09 286.619 میلیارد