یک نماد شنبه متوقف میشود

13:48 - 1400/01/21
تنها یک نماد معاملاتی شنبه هفته پیش رو متوقف میشود.
یک نماد شنبه متوقف میشود

به گزارش «دنیای بورس»، تنها یک نماد معاملاتی شنبه متوقف میشود.