پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس چهارشنبه 27 فروردین 99

13:26 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
 پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس چهارشنبه 27 فروردین 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
چدن 21,324 21,391 13.20
کهمدا 31,579 31,731 9.72
قصفها 99,785 100,307 9.68
بترانس 31,858 32,021 9.68
کروی 26,191 26,325 9.68

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زکوثر 24,795 24,795 5.00
فپنتا 195,550 195,115 4.79
شنفت 24,532 24,200 2.40
دشیمی 44,896 44,395 1.44
فلوله 24,411 23,798 0.99

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 9,794 4.77 1.973 هزار میلیارد
فملی 8,738 4.32 1.342 هزار میلیارد
شپنا 5,984 0.52 1.115 هزار میلیارد
فارس 10,610 5.00 1.081 هزار میلیارد
وبصادر 919 4.79 965.659 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 10,610 5.00 1,984.57
فولاد 5,663 4.04 1,259.19
فملی 8,738 4.32 1,005.24
وبملت 9,794 4.77 610.70
وغدیر 6,563 4.84 597.45

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ولساپا 4,668 4.90 535.208 میلیارد
فارس 10,610 5.00 532.614 میلیارد
وبملت 9,794 4.77 480.709 میلیارد
وبصادر 919 4.79 416.278 میلیارد
وملی 128,738 4.99 355.819 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کچاد 9,077 4.38 192.277 میلیارد
کگل 13,317 1.70 122.099 میلیارد
پارند 10,125 0.04 114.377 میلیارد
جم 21,245 0.10 112.895 میلیارد
پسهند 40,767 2.54 88.086 میلیارد