پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس دوشنبه 25 فروردین 99

13:24 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
 پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس دوشنبه 25 فروردین 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غنوش 13,097 13,168 9.65
پکویر 37,177 36,850 9.15
وساپا 4,223 4,305 6.97
افق 128,932 127,500 6.07
غسالم 133,157 133,157 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثمسکن 5,638 5,645 6.28
مداران 22,029 22,014 4.93
غاذر 45,063 44,948 4.76
شلعاب 36,674 36,575 4.74
واتی 7,525 7,529 4.72

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
رانفور 26,820 4.91 4.493 هزار میلیارد
غسالم 133,157 5.00 2.852 هزار میلیارد
وملی 117,589 4.51 2.044 هزار میلیارد
وخارزم 7,661 4.34 1.535 هزار میلیارد
ثفارس 12,144 4.95 1.434 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
کگل 12,594 4.99 787.36
تاپیکو 5,941 4.98 629.38
کچاد 8,364 5.00 604.90
حکشتی 21,185 5.00 452.51
فملی 8,400 1.76 402.64

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
غسالم 133,157 5.00 2.425 هزار میلیارد
رانفور 26,820 4.91 1.323 هزار میلیارد
تنوین 7,159 4.50 595.5 میلیارد
وملی 117,589 4.51 567.687 میلیارد
وخارزم 7,661 4.34 477.316 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 924 1.91 257.066 میلیارد
وبملت 9,537 0.83 215.032 میلیارد
فولاد 5,523 0.02 158.481 میلیارد
کلوند 28,142 1.67 120.536 میلیارد
فاراک 8,041 3.86 116.101 میلیارد