پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس دوشنبه 26 اسفند 98

13:13 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
 پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس دوشنبه 26 اسفند 98

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
صایپا143 3.496 میلیون 3.496 میلیون 50.00
صگل411 1,000,000 1,000,000 13.18
چدن 12,399 12,429 7.15
وپارس 6,335 6,239 6.60
سرو 20,641 20,889 6.48

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
بسویچ 53,828 54,400 14.27
چفیبر 5,018 4,908 10.70
کساوه 20,323 20,046 7.17
وتوس 5,543 5,527 4.71
تکنو 13,512 13,464 4.66

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
حکشتی 15,498 4.17 1.915 هزار میلیارد
کالا 69,245 0.19 1.296 هزار میلیارد
غسالم 121,555 4.94 964.562 میلیارد
وبملت 8,190 3.36 913.683 میلیارد
وپارس 6,335 6.60 850.218 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فملی 7,196 4.76 900.82
فولاد 4,534 2.65 664.33
فارس 8,309 1.68 534.10
اخابر 6,478 4.91 493.91
پارس 73,390 4.14 474.35

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
غسالم 121,555 4.94 690.018 میلیارد
وبملت 8,190 3.36 409.444 میلیارد
فولاد 4,534 2.65 345.168 میلیارد
شپنا 5,670 4.67 344.644 میلیارد
فملی 7,196 4.76 275.533 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
حکشتی 15,498 4.17 570.107 میلیارد
کبافق 33,361 3.04 43.961 میلیارد
شاراک 13,158 1.91 35.204 میلیارد
کالا 69,245 0.19 31.827 میلیارد
کروی 15,488 0.38 31.781 میلیارد