پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس یکشنبه 25 اسفند 98

13:11 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
 پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس یکشنبه 25 اسفند 98

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
صایپا403 1.558 میلیون 1.558 میلیون 50.00
صایپا143 2.296 میلیون 2.331 میلیون 47.76
قرن 36,731 36,731 5.00
لپارس 59,456 59,465 4.98
غشصفا 68,940 68,971 4.95

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ددام 18,221 18,060 6.39
ونیکی 10,954 10,954 5.00
بترانس 19,323 19,323 5.00
کبافق 34,408 34,408 5.00
کالا 69,115 69,115 5.00

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
پارند 10,057 0.23 5.358 هزار میلیارد
غگل 6,172 1.06 2.077 هزار میلیارد
قرن 36,731 5.00 773.269 میلیارد
همراه 16,624 2.42 755.252 میلیارد
شتران 6,514 3.12 717.516 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 8,162 3.19 990.42
رمپنا 13,728 2.89 284.70
فملی 6,850 1.00 191.62
قرن 36,731 5.00 47.90
افق 83,181 2.00 44.73

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
قرن 36,731 5.00 684.865 میلیارد
پارند 10,057 0.23 194.496 میلیارد
کمند 10,073 0.02 181.284 میلیارد
غشصفا 68,940 4.95 100.909 میلیارد
تپمپی 19,723 4.33 100.587 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 4,408 1.98 274.886 میلیارد
شاراک 12,913 4.94 181.269 میلیارد
وپاسار 3,231 4.77 155.735 میلیارد
پارس 70,214 3.81 142.901 میلیارد
فخوز 12,269 2.97 131.228 میلیارد