تغییرات یکساله قیمت بیلت ایران + نمودار

13:01 - 1400/01/21
عبور قیمتهای بیلت داخلی ایران از قیمتهای صادراتی نشان از کسری عرضه داخلی دارد
تغییرات یکساله قیمت بیلت ایران + نمودار

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کامودیتی ها، عبور قیمتهای بیلت داخلی ایران از قیمتهای صادراتی نشان از کسری عرضه داخلی دارد که به عنوان یک تهدید برای صنایع پایین دست و مصرف نهایی محصولات فولادی خواهد بود

در کنار حمایت از صادرات، لازم است توجه ویژه به تامین بازار داخلی صورت گیرد تا مصرف کننده نهایی آسیب نبیند!

فولادسازان همچنان صادرات 3 ماه آتی را انجام داده اند و قدرت اندکی در افزایش عرضه داخلی به منظور مدیریت قیمت دارند. همزمان قطع گاز واحدهای احیای مستقیم، عامل افت تولید فولادسازان طی ماههای بهمن و اسفند شده که میتواند عامل تورم بیشتر بازار باشد ????شرکت ملی گاز ایران به برخی فولادسازان اطلاع داده که روند قطعی/محدودیت گاز طبیعی آنها تا 15 اسفندماه ادامه خواهد داشت

انتظار میرود وزارت صمت ضمن افزایش تناژ کف عرضه فولادسازان و اعمال محدودیت خرید در بورس کالا، اقدام به مدیریت موضوع کند که البته باعث نارضایتی مشتریان صادراتی خواهد شد!