پربازده ترین سهام | ترین‌ های بورس شنبه 26 بهمن 98

12:59 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
 پربازده ترین سهام | ترین‌ های بورس شنبه 26 بهمن 98

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کبافق 23,979 25,200 26.27
ختراک 23,008 23,299 6.09
خلنت 76,452 76,452 5.00
بسویچ 68,933 68,933 5.00
نوری 63,441 63,443 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سخزر 10,501 10,482 4.82
وتجارت 654 652 4.66
فنوال 8,530 8,499 4.65
خگستر 13,975 13,916 4.59
فنورد 54,660 54,530 4.58

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
پارند 10,061 0.09 1.77 هزار میلیارد
حکشتی 14,744 3.65 1.596 هزار میلیارد
وتجارت 654 4.66 959.867 میلیارد
شپنا 6,584 3.88 951.358 میلیارد
شتران 7,160 2.34 864.698 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
وامید 10,360 4.91 400.16
شپنا 6,584 3.88 345.04
تاپیکو 4,627 2.89 291.39
فخاس 24,060 4.99 282.92
وغدیر 4,645 3.11 277.22

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
شپنا 6,584 3.88 400.479 میلیارد
خراسان 28,198 5.00 376.724 میلیارد
نوری 63,441 5.00 294.545 میلیارد
فولاد 4,006 0.68 228.438 میلیارد
امین یکم 10,143 0.19 172.758 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 654 4.66 275.565 میلیارد
حکشتی 14,744 3.65 131.45 میلیارد
رمپنا 14,035 4.36 104.41 میلیارد
کمند 10,061 0.08 55.927 میلیارد
کچاد 7,588 1.40 48.099 میلیارد