پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس چهارشنبه 16 بهمن 98

12:53 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند؟
پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس چهارشنبه 16 بهمن 98

دنیای بورس: نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
پاکشو 101,143 101,143 5.00
شکربن 55,622 55,622 5.00
فمراد 50,968 50,968 5.00
غچین 46,581 46,581 5.00
بورس 39,607 39,607 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کسعدی 22,355 22,355 5.00
قصفها 56,377 56,274 4.82
قپیرا 55,658 55,555 4.70
بشهاب 51,321 51,019 4.44
پلاسک 5,474 5,500 4.40

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
پارند 10,006 1.60 1.823 هزار میلیارد
وتجارت 687 4.57 1.284 هزار میلیارد
خساپا 3,634 0.14 1.252 هزار میلیارد
وبملت 7,975 4.45 1.158 هزار میلیارد
خپارس 2,758 3.92 993.424 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
وبملت 7,975 4.45 467.52
اخابر 7,287 3.63 420.77
شپنا 6,271 4.57 384.30
تاپیکو 4,403 3.97 376.55
شبندر 11,540 4.04 353.45

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,010 1.56
صنوین 40,346 0.57
فیروزه 59,454 3.33
فولاد 3,926 1.16 264.40
فملی 6,328 1.05 186.84

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
شبندر 11,540 4.04 444.144 میلیارد
وتجارت 687 4.57 386.069 میلیارد
شپنا 6,271 4.57 345.616 میلیارد
شتران 6,537 4.44 258.755 میلیارد
پارند 10,006 1.60 192.744 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وپارس 4,224 3.91 64.314 میلیارد
اخابر 7,287 3.63 62.632 میلیارد
ونوین 4,106 3.87 60.107 میلیارد
وتوکا 7,565 2.20 51.269 میلیارد
وبشهر 7,306 0.26 42.921 میلیارد