پربازده ترین سهام | ترین‌ های فرابورس سه شنبه یک بهمن 98

12:44 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
 پربازده ترین سهام | ترین‌ های فرابورس سه شنبه یک بهمن 98

دنیای بورس: نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غگلستا 91,556 91,556 5.00
گکوثر 43,709 43,709 5.00
فرابورس 30,882 30,882 5.00
بالاس 22,911 22,911 5.00
مادیرا 21,342 21,342 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شرانل 15,595 15,595 5.00
شراز 50,162 50,162 5.00
کاسپین 26,854 26,862 4.50
حپارسا 20,757 20,645 4.48
شغدیر 13,460 13,525 4.34

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
کرمان 55,468 2.47 510.868 میلیارد
ذوب 2,135 2.64 425.932 میلیارد
سمگا 8,684 3.48 375.19 میلیارد
شبصیر 28,353 4.65 347.754 میلیارد
چکاپا 12,690 2.31 335.472 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 22,026 0.07 118.924 میلیارد
ودی 5,190 5.00 59.246 میلیارد
چکاپا 12,690 2.31 36.212 میلیارد
بهپاک 15,933 3.41 28.1 میلیارد
بجهرم 2,929 0.83 22.137 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
زاگرس 73,646 0.56 82.957 میلیارد
رنیک 26,588 4.13 63.025 میلیارد
وعسکر 3,742 3.23 59.08 میلیارد
شبصیر 28,353 4.65 31.633 میلیارد
شغدیر 13,460 4.34 30.897 میلیارد