پربازده ترین سهام | ترین‌ های فرابورس دوشنبه 30 دی 98

12:44 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
 پربازده ترین سهام | ترین‌ های فرابورس دوشنبه 30 دی 98

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غگلستا 87,197 87,197 5.00
فرابورس 29,412 29,412 5.00
شبصیر 27,094 27,094 5.00
دکپسول 24,836 24,836 5.00
مادیرا 20,326 20,326 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وهور 8,903 9,060 3.79
حخزر 16,464 16,490 3.41
زنگان 32,487 32,000 2.92
قچار 40,744 42,201 2.88
حسینا 24,293 24,250 2.80

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 12,991 0.19 314.398 میلیارد
سمگا 8,998 1.36 311.412 میلیارد
اعتماد 28,043 0.18 268.347 میلیارد
آکورد 22,010 0.03 263.053 میلیارد
دریشمک 20,963 3.22 244.422 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 28,043 0.18 103.993 میلیارد
آکورد 22,010 0.03 93.877 میلیارد
کرمان 54,133 4.98 65.582 میلیارد
دریشمک 20,963 3.22 58.689 میلیارد
ثعمرا 4,121 4.75 55.089 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ودی 4,943 4.22 36.352 میلیارد
وعسکر 3,867 1.45 32.544 میلیارد
وهور 8,903 3.79 31.223 میلیارد
زاگرس 74,060 0.93 23.188 میلیارد
شپاس 15,656 3.36 21.802 میلیارد