پربازده ترین سهام| ترین‌ های فرابورس سه‌شنبه 24 دی 98

12:39 - 1400/01/21
نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.
 پربازده ترین سهام| ترین‌ های فرابورس سه‌شنبه 24 دی 98

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قچار 41,432 41,455 10.19
ثرود 5,656 5,700 8.81
غمینو 33,672 33,672 5.00
زگلدشت 28,020 28,020 5.00
کمرجان 23,922 23,922 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زشگزا 53,405 53,745 4.58
حسیر 7,436 7,536 4.41
اتکام 3,912 3,990 3.69
غویتا 21,676 21,655 3.57
ثتران 3,075 3,090 3.24

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 2,225 1.74 593.331 میلیارد
سمگا 8,335 4.72 572.204 میلیارد
فرابورس 24,458 4.96 569.854 میلیارد
چکاپا 13,053 0.28 447.592 میلیارد
رنیک 24,225 4.37 414.334 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وآوا 10,231 5.00 239.926 میلیارد
رنیک 24,225 4.37 210.158 میلیارد
فرابورس 24,458 4.96 99.569 میلیارد
وهور 8,850 4.67 50.76 میلیارد
ارفع 6,109 4.93 40.909 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 27,920 0.08 92.412 میلیارد
چکاپا 13,053 0.28 68.307 میلیارد
ودی 4,589 3.82 39.817 میلیارد
آکورد 21,934 0.06 39.65 میلیارد
زفکا 27,885 1.20 20.421 میلیارد