مجامع بورسی| زمان و مکان مجمع « کبافق »

12:36 - 1400/01/21
معادن بافق زمان و مکان برگزاری مجمع خود را اعلام کرد.

به گزارش «دنیای بورس»، معادن بافق جلسه مجمع عمومی این شرکت  در ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1398/10/30 در محل خيابان وليعصر نرسيده به پارک ساعي نبش کوچه دلبسته هتل سيمرغ برگزار میگردد. دستور جلسه این مجمع تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه است.