قیمت پایانی تغییر درصد
75,691 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 75,280 0.00 0.00
قیمت پایانی 75,691 0.00 0.00
اولین قیمت 75,000
قیمت دیروز 75,691
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 78,305 70,849
بازه هفته 83,378 72,211
بازه سال - -
P/E 82049044
تعداد سهام 202.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 81,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.327 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,928 75,000 75,280 696 1
1 341 74,700 75,399 616 1
1 500 74,628 75,500 260 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65