قیمت پایانی تغییر درصد
41,663 1,622.00 4.05

داده ها

آخرین معامله 42,043 2,002.00 5.00
قیمت پایانی 41,663 1,622.00 4.05
اولین قیمت 39,700
قیمت دیروز 40,041
بازه روز 42,043 39,700
قیمت مجاز 33,420 30,238
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 45162692
تعداد سهام 202.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 336
حجم معاملات 630,135
ارزش معاملات 26.253 میلیارد
ارزش بازار 8.437 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 277,016 310,724
حقوقی 353,119 319,411
تعداد خرید فروش
مجموع 97 165
حقیقی 94 139
حقوقی 3 26
تغییر حقوقی به حقیقی 1.404 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
58 336,544 42,043 63,000 210,000 14
2 498 42,000 0 0 0
1 25 41,703 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65