قیمت پایانی تغییر درصد
27,432 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 27,695 0.00 0.00
قیمت پایانی 27,432 0.00 0.00
اولین قیمت 27,000
قیمت دیروز 27,432
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 28,113 25,437
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 29736288
تعداد سهام 202.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 81,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.555 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 791 27,360 27,695 6,460 1
1 55 27,200 27,700 3,238 1
1 185 27,100 27,760 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65