قیمت پایانی تغییر درصد
46,807 1,165.00 2.43

داده ها

آخرین معامله 47,900 72.00 0.15
قیمت پایانی 46,807 1,165.00 2.43
اولین قیمت 46,000
قیمت دیروز 47,972
بازه روز 49,000 45,574
قیمت مجاز 50,370 45,574
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 50738788
تعداد سهام 202.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 544
حجم معاملات 320,597
ارزش معاملات 15.006 میلیارد
ارزش بازار 9.478 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 262,644 320,597
حقوقی 57,953 0
تعداد خرید فروش
مجموع 239 159
حقیقی 234 159
حقوقی 5 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.713 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 450 47,002 47,900 15,593 5
1 500 47,001 48,000 7,439 3
2 200 47,000 48,200 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65