قیمت پایانی تغییر درصد
74,488 1,996.00 2.75

داده ها

آخرین معامله 74,980 2,488.00 3.43
قیمت پایانی 74,488 1,996.00 2.75
اولین قیمت 73,120
قیمت دیروز 72,492
بازه روز 75,893 73,120
قیمت مجاز 76,116 68,868
بازه هفته 73,250 65,009
بازه سال - -
P/E 80744992
تعداد سهام 202.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 81,000

معاملات

تعداد معاملات 682
حجم معاملات 669,011
ارزش معاملات 49.833 میلیارد
ارزش بازار 15.084 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 549,011 647,351
حقوقی 120,000 21,660
تعداد خرید فروش
مجموع 286 195
حقیقی 282 193
حقوقی 4 2
تغییر حقوقی به حقیقی 7.325 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 74,801 74,996 541 1
3 1,320 74,580 75,000 7,500 4
2 3,284 74,000 75,495 1,588 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65