پربازده ترین سهام| ترین‌ های بورس چهارشنبه 18 دی 98

12:36 - 1400/01/21
نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.
 پربازده ترین سهام| ترین‌ های بورس چهارشنبه 18 دی 98

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وبهمن 5,173 5,173 1.99
نبروج 5,086 5,086 1.99
خپویش 66,996 67,873 0.68
شتران 5,657 5,660 0.25
کمند 10,030 10,038 0.14

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وخارزم 2,014 2,014 2.00
وپاسار 2,160 2,160 2.00
پردیس 2,597 2,600 2.00
حفارس 2,940 2,940 2.00
وبشهر 4,511 4,511 2.00

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 5,371 1.79 1.528 هزار میلیارد
فملی 6,787 1.87 1.244 هزار میلیارد
خودرو 8,076 1.63 1.086 هزار میلیارد
پارند 10,026 0.08 935.06 میلیارد
کمند 10,030 0.14 689.449 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
شتران 5,657 0.25 16.90
وبهمن 5,173 1.99 7.62
خپویش 66,996 0.68 1.24
نبروج 5,086 1.99 0.40
خمهر 3,217 0.03 0.05

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
امین یکم 10,120 0.04 279.577 میلیارد
پارند 10,026 0.08 112.2 میلیارد
کمند 10,030 0.14 100.318 میلیارد
سپاس 10,021 0.05 79.037 میلیارد
خمهر 3,217 0.03 9.332 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 5,371 1.79 744.893 میلیارد
خودرو 8,076 1.63 690.494 میلیارد
شیران 10,399 1.72 423.078 میلیارد
رمپنا 10,412 1.96 364.854 میلیارد
وتجارت 430 0.92 313.717 میلیارد