امریکا: به دنبال راهکار دیپلماتیک با ایران هستیم

12:30 - 1400/01/21
ایران همواره تاکید کرده در شرایط برابر و احترام آمیز با لغو تحریم های یک جانبه آماده مذاکره است اما امریکا مدعی شده این کشور نیز آماده مذاکره است. امریکا مدعی است به دنبال راهکارهای دیپلماتیک است.

به گزارش «دنیای بورس»، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا می گوید: در ارتباط با ایران به دنبال راهکارهای دیپلماتیک هستیم. البته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در سخنانی فراتر از ادعاهای پیشین مقامات آمریکایی، ایران را مسئول هرگونه خشونت و خونریزی در منطقه دانست. در همین حال ادعای پنتاگون: ایران برای حمله به مواضع آمریکا در خاورمیانه برنامه دارد. مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا در جمع خبرنگاران مدعی شد که ایران ممکن است برنامه‌هایی برای حمله به مواضع واشنگتن در خاورمیانه داشته باشد.

در همین حال معاون مشاور امنیت ملی دولت اوباما در این خصوص می گوید: شکست سیاست دولت آمریکا مقابل ایران، فراتر از تصور است. به گفته بن رودز این اغراق نیست که شکست سیاست ترامپ در قبال ایران فراتر از حد تصور است. برنامه هسته‌ای ایران دوباره آغاز شده و رفتارهای تهدیدآمیز افزایش یافته است. آمریکا منزوی شده است. تحریم‌های ترامپ علیه ایران هیچ تغییری در رفتار ایران ایجاد نکرده و فقط آن را بدتر کرده است.

دیپلماسی در حالی میان دو کشور ایران و امریکا مطرح است که دو کشور بر مبنای خواسته های خود تاکید دارند زمانی میز مذاکره آماده میشود که تعادل در دو سو برقرار شود. ایران البته گفته آماده مذاکره است و اگر امریکا میخواهد مذاکره کند با رعایت اصول مذاکره به میز مذاکره بازگردد. اشاره مقامات ایرانی به لغو تحریمهاست زیرا که تا زمانی تحریم ها لغو نشود، چه بسا تغییر شرایط معنادار ندارد و هر گونه مذاکره در شرایط تحریمی به معنای تسلیم است. امریکا اما بهانه تغییر رفتار ایران در منطقه را شرایط برای لغو تحریم ها عنوان می کند و مدعی است آماده مذاکره است اما به نظر معنا و مفهوم مذاکره امریکا همان تسلیم بدون چون و چرا از خواسته های این کشور باشد.

 

 

.