موج عرضه ها| شرایط واگذاری 4 سهم فرابورسی

12:30 - 1400/01/21
جزییات عرضه سهام 4 شركت‌ فرابورسی کف‌، آذریت، بیمه نوین و سرمایه‌گذاری چشم‌انداز توسعه شمال اعلام شد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از فرابورس ایران، جزییات 4 عرضه‌ عمده مشخص شد. شرایط عرضه به این ترتیب است که به این صورت است که در تمام معاملات، پرداخت ثمن معامله به صورت نقدی و مطابق رویه جاری تسویه و پایاپای (t+2) بوده و سپرده حضور در این رقابت‌ها معادل 10 درصد از قیمت پایه کل تعیین شده است.

 

عرضه عمده « شکف »

شرکت کف هم قصد دارد که 3.35 درصد از سهام غیرمدیریتی خود را به قیمت پایه هر سهم 850 تومان روی میز فروش قرار دهد. این درصد از سهام این شرکت که 8 میلیون و 395 هزار سهم است، دارای قیمت پایه کل بالغ بر 71 میلیارد ریال بوده و تاریخ عرضه آن، یکشنبه 15 دی‌ماه است.

 

عرضه عمده « ساذری »

آذریت با عرضه 1.24 درصد از سهام غیرمدیریتی خود به قیمت پایه هر سهم 15 هزار تومان، تامین مالی بالغ بر 1.1 میلیارد تومانی را از بازار سرمایه دوشنبه 16 دیماه انجام دهد.

 

عرضه « نوین »

همچنین قرار است معادل 17.87 درصد از سهام بیمه نوین توسط تامین سرمایه نوین روی میز فروش عمده قرار بگیرد. قیمت پایه هر سهم برای این معامله معادل قیمت پایانی سهم در روز قبل از عرضه به اضافه 11 درصد (به شرط آنکه از 325.6 تومان کمتر نباشد) تعیین شد.

 

عرضه « ‌وشمال »

سرمایه‌گذاری چشم‌انداز توسعه شمال‏ قصد دارد 4.34 درصد از سهام خود را در قالب سهام مدیریتی غیرکنترلی به صورت عمده به در 8 بهمن ماه فروش برساند. قیمت پایه هر سهم برای این معامله 700 تومان و قیمت پایه کل بالغ بر 3.7 میلیارد تومان تعیین شد.

 

درباره چند اصطلاح

لازم به توضیح است که در ماده یک ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، اصطلاحات مربوط به انواع معاملات عمده به شرح زیر تعریف می‌شود:

  • معاملات کنترلی: معاملات عمده‌ای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به ميزاني باشد كه با تملك آن امكان كنترل شركت وجود داشته باشد.
  • معاملات مدیریتی غیرکنترلی: معاملات عمده‌ای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی باشد که با تملک آن امکان انتصاب حداقل یک مدیر وجود داشته باشد لیکن منجر به کنترل نشود.
  • معاملات غیرمدیریتی: به سایر معاملات عمده، غیر از معاملات عمده بند‌های ۱ و ۲ این ماده اطلاق می‌شود.