داده ها

آخرین معامله 3,024 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,023 0.00 0.00
اولین قیمت 3,022
قیمت دیروز 3,023
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,683 2,527
بازه هفته 2,909 2,603
بازه سال - -
P/E -308346
تعداد سهام 121.9 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 368.504 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
22 454,778 2,683 0 0 0
1 2,000 2,530 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65