قیمت پایانی تغییر درصد
2,699 241.00 9.80

داده ها

آخرین معامله 2,699 241.00 9.80
قیمت پایانی 2,699 241.00 9.80
اولین قیمت 2,699
قیمت دیروز 2,458
بازه روز 2,699 2,699
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -3028278
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 29
حجم معاملات 290,111
ارزش معاملات 783.01 میلیون
ارزش بازار 674.75 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 340,111 340,111
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 4 6
حقیقی 4 6
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65