قیمت پایانی تغییر درصد
5,886 86.00 1.48

داده ها

آخرین معامله 5,916 116.00 2.00
قیمت پایانی 5,886 86.00 1.48
اولین قیمت 5,916
قیمت دیروز 5,800
بازه روز 5,916 5,800
قیمت مجاز 5,935 5,703
بازه هفته 6,116 5,639
بازه سال - -
P/E -6604092
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 32
حجم معاملات 20,680
ارزش معاملات 121.73 میلیون
ارزش بازار 1.472 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 20,680 20,680
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 7 14
حقیقی 7 14
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 35,947 5,819 0 0 0
1 753 5,710 0 0 0
4 2,190 5,703 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65