داده ها

آخرین معامله 77,221 0.00 0.00
قیمت پایانی 77,221 0.00 0.00
اولین قیمت 77,221
قیمت دیروز 77,221
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 74,338 71,424
بازه هفته 77,221 74,338
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 463.326 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65