بررسی صنعت فلزات اساسی از دریچه گزارش‌های ماهانه

رفتار ناهمسان فلزی‌ها در مرداد

11:44 - 1400/01/21
فلزات اساسی از گرو‌ه‌های جامانده از روند صعودی بازار سهام در سال جدید به شمار می‌رود. ترس از رکود، بازیگران دست به نقد و بزرگ بودن عمده سهام این شرکت‌ها از دلایل اصلی این پدیده به شمار می‌رود. در این گزارش علاوه بر بررسی کیفی عملکرد مرداد نمادهای این گروه به قیاس عملکرد فروش ماه پنجم سال با میانگین سه ماه گذشته می‌پردازیم.
رفتار ناهمسان فلزی‌ها در مرداد

دنیای بورس: صنعت فلزات اساسی به علت سهم زیاد برخی نمادهای بزرگ و کندی حرکت رو به رشد این نمادها، رشد شاخص گروه را آرام کرده و این صنعت را در میان کم بازد‌ه‌ترین صنایع بورسی از منظر رشد شاخص صنعت قرار داده‌است این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که گزارش‌های ماهانه شرکت‌های زیرمجموعه این گروه، شرایط مساعدی را منعکس می‌کند و جانب احتیاط فعالان بورسی در خصوص سرمایه‌گذاری در این گروه، از برخی گزینه‌های کم ریسک رونمایی می‌کند.

ریزش تدریجی قیمت‌های جهانی فلزات اساسی در ماه گذشته از سویی کاهش نرخ فروش شرکت‌های مربوط را در پی داشته است و از سوی دیگر تمرکز بیشتر بر حجم فروش بالاتر، بخشی از این افت نرخ را جبران کرده‌است. نکته مهمی که در برخی از شرکت‌های فلزات اساسی مطرح است، قراردادهای آتی فروش آنها و عدم انعکاس ریزش قیمت‌های جهانی در صورت‌های ماهانه مرداد است.

در جدول زیر وضعیت تولید، نرخ فروش و مبلغ فروش شرکت‌های فلزات اساسی در مردادماه نسبت به ماه گذشته (تیرماه) و میانگین بهار آورده شده است. در این جدول وضعیت نرمال به شرایطی گفته می‌شود که اختلاف عملکردی در بازه 5- تا 5 درصد قرار گرفته باشد. در مرحله بعد در وضعیت کمی خوب و کمی ضعیف قرار می‌گیریم. این صفت کیفی به اختلاف عملکرد بین 5 تا 15 درصد در بازه مثبت و منفی اطلاق می‌شود. بازه 15 تا 30 درصد مثبت را با صفات خوب و بازه 15- تا 30- درصد را با صفت کیفی ضعیف مشخص کرده‌ایم و در نهایت بازه تغییر بیشتر از 30 درصد و کمتر از 30- درصد با توصیفات خیلی خوب و خیلی ضعیف مشخص شده‌است.

لازم به یادآدوری است این جدول به تنهایی نمی‌تواند معیار تصمیم‌گیری در رابطه با عملکرد شرکت‌ها باشد. به عنوان مثال عملکرد بسیار خوب یک بنگاه در ماه تیر می‌تواند مانع خودنمایی عملکرد شرکت در مرداد شود. از سوی دیگر در رابطه با برخی شرکت‌ها تغییر همزمان و غیرهمسو در روند مقادیر و نرخ‌های فروش می‌تواند از ارائه سبد تولیدی متفاوتی خبر دهد. با این حال نکته آن‌جاست که این جدول نشان می‌دهد عملکرد کدام شرکت‌ها مستلزم بررسی بیشتر به منظور تصمیم‌گیری است.

رفتار ناهمسان فلزی‌ها در مرداد9

در نمودارهای زیر با توجه به مقیاس فروش ماهانه، شرکت‌های بورسی در گروه فلزات اساسی را دسته‌بندی کرده‌ایم و مقایسه عملکرد فروش مرداد آنها را با میانگین ماهانه سه ماه گذشته به تصویر کشیده‌ایم.

رفتار ناهمسان فلزی‌ها در مرداد15

رفتار ناهمسان فلزی‌ها در مرداد11

رفتار ناهمسان فلزی‌ها در مرداد20

رفتار ناهمسان فلزی‌ها در مرداد10

.