تصویب افزایش سرمایه « شپنا »

11:41 - 1400/01/21
افزایش سرمایه ٢٢٠ درصدی پالایش نفت اصفهان به تصویب رسید.

پتروتحلیل: هیات مدیره پالایش نفت اصفهان افزایش سرمایه ٢٢٠ درصدی این شرکت از محل سود انباشته ،اندوخته طرح و توسعه را به تصویب رساند.