چرا پول از بورس خارج نمی‌شود؟

قیاس سهام با دلار

11:32 - 1400/01/21
با محدود شدن نوسان در بازار ارز که با کاهش شکاف قیمتی میان سامانه نیما و بازارآزاد خودنمایی می‌کند، دیگر بازارهای موازی همچون سهام از دید تحلیلگران دست بالاتر را دارند. سناریوهای مدنظر نشان می‌دهد وضعیت کلی در بازار سهام همچنان نشان از مجال رونق بیش‌تر دارد. گزارش پیش‌رو با نگاه به بازار ارز و بازار سهام در هفته گذشته به تحلیل‌ها در این باره می‌پردازد.
قیاس سهام با دلار

دنیای بورس: شکاف بین نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد به گونه قابل‌ملاحظه کاهش پیدا کرده است. در حالی که فاصله بین این دو نرخ در آخرین روز اسفندماه حدود ۴۶ درصد بود، این شکاف در تاریخ ۱۱ تیر به نزدیک ۱۱ درصد رسید. علت اصلی کاهش این فاصله، افزایش قیمت دلار در سامانه نیما در سه ماه اخیر بوده است که قیمت از حوالی ۹ هزار تومان به ۱۱ هزار و ۴۷۶ تومان رسید. همزمان قیمت در بازار آزاد نتوانسته از مرز ۱۳ هزار تومانی فاصله بگیرد و در همان محدوده اسفندماه باقی مانده است.همسو با بازار محدودشدن نوسان در بازار ارز، تحلیلگران اما از دست بالاتر بورس در برابر بازارهای رقیب همچون ارز و مسکن خبر می‌دهند. 

بررسی‌ متغیرها و وضعیت کلی در بازار سهام نشان می‌دهد که همچنان مجال رونق بیش‌تر وجود دارد. چنین پتانسیلی در مقایسه با دیگر بازارها قابل بررسی است. وضعیت نرخ سود بدون ریسک، بازار ارز و سکه، بازار مسکن و سایر مقاصد احتمالی سرمایه‌گذاری حاکی از این موضوع است که همچنان سهام از جذابیت ذاتی در برابر این بازارها برخوردار است و این پتانسیل می‌تواند شرایط رشد ادامه‌دار سهام را فراهم کند. تنها حالت بدبینانه و شوک سیاسی و اقتصادی مانند افت شدید قیمت‌ها در بازار جهانی می‌تواند این پتانسیل را خنثی کند.

اصلاح کنونی قیمت سهام را می‌توان بر اساس پیش‌بینی از نوسان آتی تحلیل کرد. بر این اساس اگر انتظار ادامه صعود سهام وجود داشته باشد در نتیجه اصلاح کنونی سهام بار دیگر یک دوره موقت استراحت به حساب می‌آید. این موضوع به آن معناست که سهام همچنان تا سقف انتظارات و هماهنگی با متغیرهای اثرگذار در شرایط کنونی فاصله دارد و رشد ادامه‌دار سهام مورد انتظار است.  در سناریوی دیگر اینکه سهام را در پایان موج صعودی فرض کنیم و نوسانات کنونی سهام را ادامه‌دار و وابسته به متغیرها نزولی یا صعودی بدانیم. بر این اساس با باد موافق متغیرهای اثرگذار سهام مسیر صعودی را طی خواهد کرد و اگر وضعیت متغیرها بر وفق مراد بازار نباشد، احتمال اصلاح ادامه‌دار شاخص وجود دارد.

مشروح گزارش‌های تحلیلی را در پایین دنبال کنید: