گزارش برنامه‌های بانک مرکزی به رییس جمهور

11:14 - 1400/01/21
رییس کل بانک مرکزی از ارایه گزارش اقدامات و عملکرد بانک مرکزی در سال ۹۸ به حسن روحانی؛ رییس جمهور خبر داد.

دنیای بورس: عبدالناصر همتی در این یادداشت اینستاگرامی آورده است: امروز ۲۲ فروردین ۹۸ در دیدار با ریاست جمهوری گزارشی از اقدام‌ها و عملکرد بانک در سال ۹۷ ارائه و در مورد برنامه‌های بانک مرکزی برای بازار پول و ارز در سال ۹۸ با ایشان مذاکره کردم.

همتی در ادامه یادآور شده: حمایت‌های رییس جمهور در پیشبرد سیاست‌های بانک مرکزی در سال گذشته بسیار راهگشا بوده است و قطعا امسال نیز با قدرت برنامه‌ها و سیاست‌های پولی و ارزی با راهنمایی و حمایت‌های ایشان پیگیری می‌شود.