وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در بهمن (بخش پایانی)

11:01 - 1400/01/21
در ادامه گزارش‌هلی قبلی که به بررسی وضعیت عملکرد نمادهای تولیدی بورسی در ماه بهمن پرداخته بودیم، برای به روز بودن و سرعت در اطلاع‌رسانی،21 نماد دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که به عنوان آخرین مورد از سلسله گزارش‌ها تقدیم می‌شود. با انتشار این تحلیل، بررسی عملکرد 193 شرکت تولیدی در بهمن‌ماه به اتمام می‌رسد.
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در بهمن (بخش پایانی)

این گزارش در ادامه گزارش‌های قبلی درخصوص عملکرد بهمن شرکت‌های بورسی و به منظور اطلاع‌رسانی سریع به مخاطب و جلوگیری از ارائه حجم زیادی از اطلاعات در یک جدول، به صورت سلسه‌وار در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که انتخاب شرکت‌ها براساس اولویت انتشار عملکرد ماهانه در سامانه کدال است.

در جدول زیر تغییر وضعیت عملکرد شرکت‌ها ملاک ارزیابی قرار گرفته‌است که در قالب صفات کیفی ارائه می‌گردد. ارائه این جدول به منظور بررسی سریع وضعیت عملکرد شرکت‌ها در ماه بهمن و مقایسه آن با عملکرد سالانه در نظر گرفته شده‌است.

بر این اساس وضعیت نرمال به شرایطی گفته می‌شود که اختلاف عملکردی در بازه 5- تا 5 درصد قرار گرفته باشد. در مرحله بعد در وضعیت کمی خوب و کمی ضعیف قرار می‌گیریم. این صفت کیفی به اختلاف عملکرد بین 5 تا 15 درصد در بازه مثبت و منفی اطلاق می‌شود. بازه 15 تا 30 درصد مثبت و منفی را با صفات خوب و بازه 15- تا 30- درصد را با صفت کیفی ضعیف مشخص کرده‌ایم و در نهایت بازه تغییر بیشتر از 30 درصد و کمتر از 30- درصد با توصیفات خیلی خوب و خیلی ضعیف مشخص شده‌است.

وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در بهمن (بخش پایانی)4

گزارش‌های قبلی را در لینک‌های زیر ببینید:
 وضعیت عملکرد 10 شرکت بورسی در بهمن
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در بهمن (2)

وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در بهمن (3)

وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در بهمن (4)

وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در بهمن (5)

وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در بهمن (6)

وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در بهمن (7)

وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در بهمن (8)

وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در بهمن (9)

وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در بهمن (10)

وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در بهمن (11)

وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در بهمن (12)