موافقت بانک مرکزی با تقویت تسهیلات‌دهی بانک‌ها

10:50 - 1400/01/21
رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهادات مدیران بانک‌ها برای تقویت قدرت اعتباردهی بانک‌ها و نیز تسهیل ضوابط و نحوه اخذ تسهیلات سرمایه درگردش توسط واحدهای تولیدی فعال و خوش حساب موافقت کرد.

بانک مرکزی: در جلسه ماهانه مدیران عامل بانک‌ها با رئیس کل بانک مرکزی موضوع ضرورت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بررسی و تصمیم‌های لازم اتخاذ شد. در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی با برخی پیشنهادات مدیران بانک‌ها برای تقویت قدرت اعتباردهی بانک‌ها و نیز تسهیل ضوابط و نحوه اخذ تسهیلات سرمایه درگردش توسط واحدهای تولیدی فعال و خوش حساب موافقت کرد.

همتی در این جلسه ابراز امیدواری کرد مدیران بانک‌ها با توجه ویژه به واحدهای تولیدی نسبت به رفع نیاز نقدینگی آن‌ها همت کنند و در صورت کمبود منابع، موارد را به بانک مرکزی منعکس کنند تا در مورد آن تصمیم‌گیری شود.