تغییر معنادار در تولید اتیلن « جم »

10:50 - 1400/01/21
با نوسازی یکی از کوره‌های ده‌گانه، تولید اتیلن در پتروشیمی جم ۱۵ درصد افزایش یافت.

ایرنا: حسین میرافضلی؛ مدیرعامل پتروشیمی جم اعلام کرد: بازسازی یکی از کوره‌های ده‌گانه در سه بخش مکانیکی قسمت مشعل‌ها، کوئل‌های تشعشعی و کانوکشن‌ها انجام شد. ظرفیت هر کوره گازی ۴۰ تن در ساعت بود که با اجرای این طرح به ۴۶ تن در ساعت در حالت دریافت خوراک گازی و ۵۷ تن در ساعت برای کوره‌های مایع افزایش پیدا کرد.

با نوسازی این کوره دانش جدید طراحی، ساخت و کارکرد این کوره‌ها به داخل منتقل شده و مهندسان ایرانی می‌توانند در تمام پتروشیمی‌های برخوردار از واحد الفین کشور این مهم را با علم روز انجام دهند. این نوسازی توسط ۱۵۰ مهندس ایرانی صنعت پتروشیمی با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیون یورو اجرا شد. همچنین بنا بر گزارش مدیران مجموعه تا پایان دی‌ماه سال جاری نیز با انجام موفق و بدون حادثه همزمان ۲۳۶ پروژه به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه‌های تعمیرات صنعت پتروشیمی، زمینه افزایش ظرفیت، رفع گلوگاه‌ها و تولید سه محصول استراتژیک در این شرکت فراهم شد. به گفته میرافضلی در این پروژه‌ها تمامی واحدهای فرآیندی این مجتمع پتروشیمی مورد تعمیرات اساسی و نوسازی قرار گرفت.