عرضه امروزی بلوک ۱۷ درصدی « ونیرو »

10:45 - 1400/01/21
امروز برای دومین بار در چهل روز اخیر، بلوک ۱۷ درصدی سرمایه گذاری نیرو توسط مالک ۷۲ درصدی روانه میز فروش بورس تهران می‌شود.

دنیای بورس: در پی عدم حصول نتیجه از عرضه بلوک 17 درصدی سرمایه گذاری نیرو در 8 دی ، امروز سرمایه گذاری ایران و مالک بیش از 72 درصد این شرکت ، اقدام به عرضه مجدد بلوکی می‌کند . این بلوک شامل یک میلیارد و 190 میلیون سهم «ونیرو» است که به قیمت پایه هر سهم 132 تومان ( در نوبت قبلی 134 تومان ) و به ارزش 158.5 میلیارد تومان به صورت نقد از سوی کارگزاری بانک ملی روانه میز فروش می‌شود. «ونیرو» در مجمع فوق العاده 30 دی اقدام به افزایش سرمایه 1650 درصدی در دو مرحله کرده و سرمایه اسمی را از 40 به 700 میلیارد تومان رساند تا یکی از رکورد داران افزایش سرمایه دو سال اخیر باشد.