ترین‌های بورس دوشنبه (17 دی)

10:27 - 1400/01/21
نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.
ترین‌های بورس دوشنبه (17 دی)

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کپشیر 5,301 5,301 4.99
سپ 16,119 16,122 4.98
وپست 1,942 1,942 4.97
خمهر 2,543 2,549 4.74
کاوه 3,565 3,574 4.73

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غشصفا 10,301 10,350 4.90
غشان 4,650 4,679 4.52
کرازی 2,769 2,749 4.29
بشهاب 4,795 4,757 4.23
کپارس 7,193 7,420 3.95

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 2,754 1.85 387.882 میلیارد
چکارن 17,923 1.02 309.465 میلیارد
وتجارت 1,658 0.48 242.631 میلیارد
شپنا 7,559 4.03 219.86 میلیارد
امین یکم 10,102 0.09 208.512 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 4,803 2.08 193.46
پارس 33,465 3.60 184.62
شبندر 10,485 4.41 160.91
شپنا 7,559 4.03 155.30
شتران 5,077 4.27 132.66

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
شبریز 14,655 4.69 79.023 میلیارد
سپ 16,119 4.98 71.78 میلیارد
وپست 1,942 4.97 61.561 میلیارد
شپنا 7,559 4.03 42.017 میلیارد
چکارن 17,923 1.02 38.208 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
های وب 6,741 0.35 22.572 میلیارد
ومعادن 4,500 0.00 19.992 میلیارد
وبملت 2,754 1.85 17.485 میلیارد
وتجارت 1,658 0.48 10.483 میلیارد
پارند 10,024 0.00 10.304 میلیارد