تغییرات نظام بانکی در راه است

10:22 - 1400/01/21
رئیس بانک مرکزی در گفت‌وگویی از تغییرات مهم نظام بانکی خبر می‌دهد.

دنیای بورس: به گفته عبدالناصر همتی اینکه بانک‌ها به پارک پول تبدیل شوند، درست نیست. از دید همتی در هیچ نظام بانکی در دنیا سود روز شمار نداریم و سود روزشمار به ماه شمار تبدیل می‌شود. وی البته از تغییرات مهم نظام بانکی در آینده نزدیک خبر داد.