پیشنهادهای بانک مرکزی در جلسه شورای هماهنگی سران قوا تصویب شد

3 تصمیم نظام برای مدیریت دلار

09:17 - 1400/01/21
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا، سه تصمیم برای مدیریت بازار ارز تصویب شد تا حوزه اختیارات بازارساز برای مداخله در بازار ارز افزایش یابد.
3 تصمیم نظام برای مدیریت دلار

دنیای بورس: در جریان جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه و به ریاست حسن روحانی برگزار شد، سیاست‌های پیشنهادی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز تصویب شد.

به این ترتیب مقرر شد:

1. همه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصله را در سامانه نیما عرضه و یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند ارز را به چرخه اقتصادی برگردانند. صادرکنندگانی که در چارچوب دستورالعمل مربوطه عمل کنند با تصویب دولت مشمول تشویق و تسهیلات صادراتی خواهند شد.

2. همچنین اختیارات لازم به رئیس کل بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده و مقر شد بانک مرکزی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در بازار ارز برای کنترل نرخ ارز مداخله و قیمت مبادله در بازار ارز را نیز به نحو مقتضی اطلاع رسانی کند.

3. علاوه  بر این هر شخص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات بانک مرکزی می‌تواند به هر میزان اسکناس ارز وارد کند.

در همین رابطه مفصل‌تر بخوانید: اختیارات ارزی برای بازار ساز