رئیس امور سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان عنوان کرد

پرداخت سود نقدی «فولاد» از 15 مردادماه

12:23 - 1400/01/18
برابر اعلام شرکت فولاد مبارکه اصفهان سود نقدی سهامداران حقیقی یک‌ماه و نیم زودتر از اعلام قبلی پرداخت خواهد شد. رئیس امور سهام «فولاد» در این باره گفت: سود نقدی سهامداران حقیقی این شرکت از پانزدهم مردادماه در تمام شعب بانک تجارت قابل برداشت است.
پرداخت سود نقدی «فولاد» از 15 مردادماه

طبق زمان‌بندی قبلی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، سود نقدی هر سهم سهامداران حقیقی قرار بود از اول مهرماه پرداخت شود. مرتضي شباني، رئیس امور سهام و مجامع شرکت فولاد مبارکه اصفهان در این رابطه به «دنیای بورس» گفت: سود نقدی سهامداران حقیقی شرکت فولاد مبارکه اصفهان از 15 مردادماه در تمام شعب بانک تجارت قابل برداشت است. پیش از این قرار بود که سود مزبور از اول مهرماه پرداخت شود. همچنین، رئیس امور سهام شرکت فولاد مبارکه درباره زمان‌بندی پرداخت سود به سهامداران حقوقی افزود: سود سهامداران حقوقی کمتر از 100 میلیون سهم از اول دی‌ماه و سهامداران حقوقی بیش از 100 میلیون سهم نیز از اول اسفند پرداخت خواهد شد.

 

 

.