چرا فلزات پایه تبه مدار صعود بازگشتند؟

احیای بازار فلزات پس از شش هفته

12:20 - 1400/01/18
این هفته بازار فلزات پس از مدت‌ها از زیر فشار خارج شد و محصولات معاملاتی این بازار با افزایش قیمت به معاملات پایان دادند. در این میان مس توانست پس از شش هفته ،معاملات هفتگی را در محدوده مثبت به پایان برساند. ارائه محرک‌های اقتصادی از سوی چین در کنار بهبود چشم انداز روابط تجاری آمریکا و اروپا از مهمترین دلایل بهبود وضعیت فلزات به حساب می‌آید
احیای بازار فلزات پس از شش هفته

این هفته میزان تغییر موجودی انبار بسیاری محصولات معاملاتی بازار لندن محدود بود و در این میان تنها ذخایر روی نزدیک با رشدی بیش از 4 درصد را پشت سرگذاشت.

احیای بازار فلزات پس از شش هفته14

تغییرات قیمت فلزات در روز جمعه و همچنین در هفته اخیر به شرح جدول زیر بوده است( ارقام اعلامی مربوط به قیمت پایانی قراردادهای سه ماهه در بازار فلزات لندن است):

احیای بازار فلزات پس از شش هفته16