تغییرات قیمت هفتگی بیلت فولادی در بازار جهانی

قیمت بیلت صادراتی ایران افزایش یافت

00:23 - 1400/01/18
تغییرات قیمت بیلت در بازار جهانی بر اساس داده های موسسه متال بولتن در هفته گذشته بدین شرح بوده است:
قیمت بیلت صادراتی ایران افزایش یافت

قیمت بیلت صادراتی ایران افزایش یافت12