تغییرات قیمت هفتگی بیلت فولادی در بازار جهانی

20:51 - 1400/01/17
تغییرات قیمت بیلت در بازار جهانی بر اساس داده های موسسه متال بولتن در هفته گذشته بدین شرح بوده است:
تغییرات قیمت هفتگی بیلت فولادی در بازار جهانی

تغییرات قیمت هفتگی بیلت فولادی در بازار جهانی17

.