وزیران عضو شورای پول و اعتبار

18:56 - 1400/01/17
وزیران راه و شهرسازی و جهادکشاورزی به عنوان وزیران عضو شورای پول و اعتبار تعیین می‌شوند.

هیات وزیران در جلسه 22 شهریورماه به پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد بند (۴) ماده (۱۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه– مصوب ۱۳۹۵ - تصویب کرد: وزیران راه و شهرسازی و جهادکشاورزی به عنوان وزیران عضو شورای پول و اعتبار تعیین می‌شوند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت راه و شهرسازی – وزارت جهادکشاورزی بانک مرکزی ابلاغ کرد.