قیمت مسکن | بازار مسکن دوباره رونق می یابد

16:04 - 1400/01/17
بازار مسکن به خریداران واقعی چراغ سبز نشان داد.

به گزارش «دنیای بورس»، اکو ایران (لینک) نوشت: بازار مسکن با رشد خفیف ثبات دو ماه گذشته را حفظ کرد. سرعت رشد قیمت آپارتمان در تهران از آبان متوقف شد. تورم ۱۰ درصدی مهر ماه در آبان به ۱.۸ درصد رسید. طی ماه آذر هم بازار مسکن تورم منفی را تجربه کرد.

هر چند تورم قیمت مسکن در ماه گذشته دوباره مثبت شد، اما این رشد به سطح آبان بازگشت و تورم ۱.۸ درصدی را به ثبت رساند. این سرعت محدود رشد در کنار افزایش ۳۷ درصدی معاملات می تواند چراغ سبزی برای ورود بازار مسکن به یک دوره ثبات باشد.