هر سهم « کروی » چقدر می ارزد + جدول

15:43 - 1400/01/17
خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم توسعه معادن روي ايران بررسی شد.
هر سهم « کروی » چقدر می ارزد + جدول

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کانال تحلیلی پارسیس، خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم توسعه معادن روي ايران - کروی در تاریخ4 بهمن 1399 بررسی شد.

پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 8845 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 8634 میلیارد تومان است.  پرتفوی غیر بورسی: ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 2963 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 2806 میلیارد تومان است.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:کالسيمين - ملي سرب و روي ايران - فرآوري مواد معدني ايران و صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود. بدین ترتیب NAV هر سهم کروی 49872 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 71 درصد است.