6 افزایش سرمایه‌ای که تایید شدند + کدام نماد بورسی تجدید ارزیابی سنگین داد

14:23 - 1400/01/17
جدیدترین افزایش سرمایه ها منتشر شد.
6 افزایش سرمایه‌ای که تایید شدند + کدام نماد بورسی تجدید ارزیابی سنگین داد

دنیای بورس | افزایش سرمایه داروسازی پارس (دپارس) منتشر شد (تصویر روبه رو). 

شفاف سازی در سرمایه گذاری توسعه آذربایجان «وآذر» بدین صورت بود که تفیذ انجام مراحل افزایش سرمایه و کسب مجوزات لازم از سازمان بورس اوراق بهادار و بازرس مستقل از محل سود انباشته- آورده نقدی و مطالبات حال شده توسط هیئت مدیره به مدیرعامل صورت پذیرفت.

خکار با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-137 مورخ 1399/08/27 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/09/16 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 500,000 میلیون ریال به‌مبلغ 716,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 216000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/10/14 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
کرمان: درصد افزایش سرمایه: 4577 درصد: گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 1,110,300,000,000 ریال به مبلغ 51,930,673,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي شرکت که در تاریخ 1399/10/14 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

6 افزایش سرمایه‌ای که تایید شدند + کدام نماد بورسی تجدید ارزیابی سنگین داد3
جزییات افزایش سرمایه در «کرمان»

همچنین پالایش نفت تهران (شتران) افزایش سرمایه 70.45 درصدی خود  را از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها ثبت کرد. امروز اطلاعیه‌ای در کدال منتشر شد، مبنی براینکه افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت تهران در نماد شتران به ثبت رسیده و اعلام شده است.

6 افزایش سرمایه‌ای که تایید شدند + کدام نماد بورسی تجدید ارزیابی سنگین داد11
جزییات افزایش نفت شتران

پرداخت سرمایه را ثبت کرد: با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-124 مورخ 1399/07/22 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/09/17 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 1,450,000 میلیون ریال به‌مبلغ 3,000,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 1550000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/10/14 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.